Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Ba bông lúa tế mậu

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Ba bông lúa tế mậu tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Ba bông lúa tế mậu và xem điềm báo giấc mơ Ba bông lúa tế mậu trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Theo Hậu hán thư: Tế Mậu, tự là Tử Lễ, là con nhà võ. Một đêm,  Tế Mậu nằm mơ thấy mình ngồi giữa điện lớn, trên cao có 3 bông lúa. Tế Mậu nhảy lên ngắt bông ở giữa nhưng lại mất.

Tế Mậu hỏi Chủ bạ Quách Hạ, Quách Hạ nói:

- Điện lớn là hình tượng của Cung phủ. Có lúa là lộc của bề tôi, ngắt được bông lúa ở giữa là hạng quan trung cấp như thế là sẽ ra làm quan.

Quả nhiên một tháng sau Tế Mậu được phong làm Tư đồ.

Thời cổ, Hoàng đế hỏi kỳ Bá: “Nằm mơ là như thế nào?”

Kỳ Bá nói:

-Tinh thông như thánh thần, có giấc mơ lành là điều rất tốt. Có 4 cách để đoán giấc mơ, cũng có điềm báo trước về thiện và ác.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét