Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

[Câu chuyện] - Ban thưởng cho người trong mơ

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Ban thưởng cho người trong mơ tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải đáp giấc mơ Ban thưởng cho người trong mơ và điềm báo ý nghĩa giấc mơ Ban thưởng cho người trong mơ! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Đường Minh Tông
Đường Minh Tông

Theo Ngũ đại sử, sau khi Đường Minh Tông lên ngôi đêm đó đã nằm mơ thấy có người dáng hình thanh tú như đã quen biết, ông hỏi:

- Ông có phải con trai chủ trại họ La không? Tỉnh giấc mơ Đường Minh Tông sai quân hầu đi dò xem con trai người họ La làm việc ở đâu. Tìm được con trai họ La, quả nhiên như là người hoàng đế Đường Minh Tông thấy trong giấc mơ, hoàng đế nói:

- Ta không muốn thấy cảnh con cháu của một vị công thần đã từ lâu không có đất đai tài sản.

Sau đó Đường Minh Tông ban cho La Chu Kính làm tiết độ sứ Đồng Châu, Thái bảo hiểm hiệu.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét