Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Chu Cần ngủ ngày và cách giải thích giấc mơ của chu cần trong lịch sử! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Đầu đời Tấn, Tấn đem quân phạt Ngô, lúc công dồn phá thành bỗng phát hiện trong quan không có Giả Sung. Lúc đó Đô đốc Chu Cần đang ngủ giữa ban ngày nằm mơ thấy hơn 100 người đi tìm Giả Sung đưa về. Thức giấc nghe tin mất Giả Sung, Chu Cần bèn nhớ lại con đường mà trong mơ thấy bắt được Giả Sung, liền sai quân đến nơi, quả nhiên thấy Gỉa Sung.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét