Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

[Câu chuyện] - Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Khám phá xem câu chuyện Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công và điềm báo giấc mơ này trong sử sách! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công
Sinh: 21 tháng 10, 1328, Phượng Dương, Trừ Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Mất: 24 tháng 6, 1398, Nam Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Đầu đời Minh, Chu Nguyên Chương đã tu tạo 10 ngôi miếu ở Nam Kinh, riêng miếu Quan Công là chưa tu sửa.

Một đêm nọ, Chu Quan Chương mơ thấy Quan Công mặt đỏ áo xanh, tay cầm đại đao quỳ lạy nói:

- Thần là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ, bệ hạ xây miếu sao quên miếu của thần.

Chu Nguyên Chương nói:

- Khanh không có công với nước, không làm được.

Quan Công nói:

- Trong trận đánh Phiên Dương (thuộc tỉnh Giang Tây) thần đã cử 10 vạn âm binh giúp bệ hạ, sao lại nói là không có công?

Chu Nguên Chương gật đầu nói:

- Đúng.

Tỉnh dậy, Chu Nguên Chương lập tức hạ lệnh xây một ngôi miếu, trong ba ngày đã xong.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét