Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Giấc mơ của Hoàng Bình

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ của Hoàng Bình tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Giấc mơ của Hoàng Bình và xem điềm báo giấc mơ Giấc mơ của Hoàng Bình trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Một hôm Hoàng Bình đến hỏi sách Chẩm:

- Tối qua tôi nằm mơ thấy ngựa múa trong nhà, có hơn 10 người vỗ tay khen ngựa. Như thế là điềm gì?

Sách Chẩm phân tích:

- Ngựa là Hỏa. Vỗ tay khen ngựa tức là cầu xin lửa. Mọi người phải cứu hỏa đấy!

Quả nhiên Hoàng Bình chưa kịp trở về thì nhà đã bốc cháy.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét