Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Giấc mơ của quận công Tào Trương Miêu

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ của quận công Tào Trương Miêu tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Giấc mơ của quận công Tào Trương Miêu và xem điềm báo giấc mơ Giấc mơ của quận công Tào Trương Miêu trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Tào Quận công phụng sứ đi Chỉ Châu, đêm nằm mơ thấy chó sói cắn mất một chân, đến hỏi Sách Chẩm. Sách Chẩm giải thích:

Chữ “cước” là chân, bỏ bộ “nguyệt” bên trái còn lại chữ “khước” có nghĩa là bỏ đi. Bọn người ở phía đông nhà sẽ làm phản, muốn trục đi không được. Nên dời nhà đi nơi khác.

Tào không nghe lời Sách Chẩm, về sau sự việc xảy ra, Trương Miêu mới chịu dời nhà.

Sách Chẩm căn cứ vào hình tượng giấc mơ khác nhau mà có những cách phân tích khác nhau. Sách Chẩm có ảnh hưởng lớn đến các nhà phân tích nội dung giấc mơ đời sau.

Tiếp theo Sách Chẩm, có một số nhà phân tích nội dung các giấc mơ theo phương pháp tượng trưng.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét