Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Giấc mơ của Trương Trạch

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ của Trương Trạch tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Giấc mơ của Trương Trạch và xem điềm báo giấc mơ Giấc mơ của Trương Trạch trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Trương Trạch là Chủ bạ một quận, mơ thấy mình cưỡi ngựa lên núi, đi lại ba vòng, nhưng chỉ thấy tùng và bách không biết cửa đi vào.

Sách Chẩm nói:

Mã (ngựa) là gặp khó khăn, quẻ Ly là Hỏa. Hỏa là lửa, sắp gặp tai họa. Người lên núi là điều dữ. Tùng bách là hình tượng mồ mả. Không biết cửa vào là không có cửa. Đi ba vòng là trải qua 3 năm. Như vậy sau 3 năm ắc có họa lớn.

Quả nhiên, sau 3 năm Trương Trạch bị bọn phản quốc giết.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét