Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

[Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi chim đại bàng

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi chim đại bàng tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải mã giấc mơ Mơ thấy cưỡi chim đại bàng và điềm báo giấc Mơ thấy cưỡi chim đại bàng trong sử sách! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Mơ thấy cưỡi chim đại bàng
Mơ thấy cưỡi chim đại bàng

Tống sử ghi chép:

Thẩm Hối, đời Tống lên tỉnh dự thi, đi đến đường Thiên Trường nằm mơ thấy mình cưỡi đại bàng bay bổng trên trời, bèn viết bài Phú Chim Bằng để ghi lại sự việc này.

Sau đó không lau quả nhiên Thẩm Hối chiếm bảng vàng Trạng nguyên.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét