Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải đoán giấc mơ Mơ thấy đầu bò máu chảy và điềm báo ý nghĩa giấc mộng Mơ thấy đầu bò máu chảy trong sử sách và theo phương pháp phân tích ngược lại giấc mơ! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Sách Tam quốc chí – Thục thư có ghi câu chuyện Tưởng Uyển nằm mơ thấy đầu bò chảy máu, cho là điềm rất dữ. Tưởng Uyển nhờ nhà giải mộng là Triệu Trực, Triệu Trực đã dùng phương pháp “phản lại” để trả lời cho Tưởng Uyển.
Ông thấy máu, việc đã rõ. Sừng bò hợp với mũi thành chữ “công”, ông sẽ làm quan đến tước Công.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét