Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

[Câu chuyện] - Mơ thấy voi

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy voi tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Giải đáp giấc mơ Mơ thấy voi và điềm báo giấc mơ Mơ thấy voi trong sử sách! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Tấn Thư có ghi chép:

Trương Mậu đời Tấn lúc còn trẻ, nằm mơ thấy một con voi rất to. Ông đến hỏi Vạn Thôi nhờ đoán giải giấc mơ, Vạn Thôi nói:

- Ông sẽ là quan đứng đầu một quận lớn, nhưng kết cục chẳng làm được việc gì.

Trương Mậu hỏi Vạn Thôi:

- Tại sao thế?

Vạn Thôi trả lời:

- Voi là một loại thú lớn, tức là ông là người đứng đầu một quận. Con voi gặp nạn, bị người muốn lấy ngà sát hại, ông cũng thế.

Cuộc đời Trương Mậu đúng như lời Vạn Thôi.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét