Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

[Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa tại GiaiMaGiacMo.Com. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Khám phá câu chuyện Trương Thốc cưỡi lừa và điềm báo ý nghĩa giấc mơ Trương Thốc cưỡi lừa trong lịch sử! . Chúc bạn có được giải mã giấc mơ chính xác nhất tại Giải Mã Giấc Mơ.
Lúc còn nhỏ, Trương Thốc nằm mơ thấy một con chim lớn lông màu tím (một trong năm màu sắc quý) đến đậu trước sân, Trương Thốc báo cho ông nội biết, ông nói: “Đó là điềm lành”.

Chim phượng có nhiều loài nhiều màu lông.
  • Màu đỏ là loài văn chương.
  • Màu xanh là loài Loan.
  • Màu vàng là chim Uyển Đương.
  • Màu tím là chim Loan Thốc. Loài chim này phò tá cho phượng hoàng.
Ông nội của Trương Thốc đoán cháu sẽ là người phò tá cho Đế vương.

Sau này Trương Thốc đỗ tiến sỹ, làm quan phò tá thân cận cho kỳ vương.

Trong một giấc mơ khác, Trương Thốc thấy mình cưỡi lừa, mặc áo màu đỏ thẩm.   Trong thực tế ông mặc áo màu xanh cưỡi nhựa.

Sau đó Trương Thốc được vua ban chức Hồng lô khanh thì ứng với cưỡi lừa (Lô hay lư là con lừa). Quan ngũ phẩm thì cưỡi lừa.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Danh Gia Xe Terocket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét