Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Ba bông lúa tế mậu

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Ba bông lúa tế mậu tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Ba bông lúa tế mậu và xem điềm báo giấc mơ Ba bông lúa tế mậu trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Theo Hậu hán thư: Tế Mậu, tự là Tử Lễ, là con nhà võ. Một đêm,  Tế Mậu nằm mơ thấy mình ngồi giữa điện lớn, trên cao có 3 bông lúa. Tế Mậu nhảy lên ngắt bông ở giữa nhưng lại mất.

Tế Mậu hỏi Chủ bạ Quách Hạ, Quách Hạ nói:

- Điện lớn là hình tượng của Cung phủ. Có lúa là lộc của bề tôi, ngắt được bông lúa ở giữa là hạng quan trung cấp như thế là sẽ ra làm quan.

Quả nhiên một tháng sau Tế Mậu được phong làm Tư đồ.

Thời cổ, Hoàng đế hỏi kỳ Bá: “Nằm mơ là như thế nào?”

Kỳ Bá nói:

-Tinh thông như thánh thần, có giấc mơ lành là điều rất tốt. Có 4 cách để đoán giấc mơ, cũng có điềm báo trước về thiện và ác.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật