Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Ba con dao của Vương Tuấn

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Ba con dao của Vương Tuấn tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Ba con dao của Vương Tuấn và xem điềm báo giấc mơ Ba con dao của Vương Tuấn trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Vương Tuấn tự là Sỹ Trị, làm Thái Thú ở Quảng Hán. Ban đêm ông nằm mơ thấy có 3 con dao treo ở xà nhà đầu giường nằm, sau đó lại thấy một con dao nữa, tỉnh giấc kinh sợ, cho là điềm dữ.

Nhưng Chủ bạ là Lý Nghị đến chúc mừng:

- Theo chữ Hán, ba con dao là ba chữ “dao”, ghép lại là chữ “Châu”, sau lại thấy thêm con dao nữa thành chữ “ích”. Ghép hai chữ lại là “ích Châu”, một địa danh.

Người đoán mộng bảo với Vương Tuấn: “Anh đến ích Châu sẽ làm nên.”

Trong trường hợp này Lý Nghị dùng phương pháp phân tích chữ viết để đoán mộng. Phương pháp này khác với cách phân tích ngữ nghĩa của văn học và chỉ thứ chữ tượng hình như chữ Hán mới có thể sử dụng được phương pháp này.

Có những chữ khi đoán giải tách ra thành các bộ, có những chữ cứ để nguyên mà giải nghĩa để đoán định nội dung giấc mơ.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật