Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Chu Cần ngủ ngày và cách giải thích giấc mơ của chu cần trong lịch sử! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Đầu đời Tấn, Tấn đem quân phạt Ngô, lúc công dồn phá thành bỗng phát hiện trong quan không có Giả Sung. Lúc đó Đô đốc Chu Cần đang ngủ giữa ban ngày nằm mơ thấy hơn 100 người đi tìm Giả Sung đưa về. Thức giấc nghe tin mất Giả Sung, Chu Cần bèn nhớ lại con đường mà trong mơ thấy bắt được Giả Sung, liền sai quân đến nơi, quả nhiên thấy Gỉa Sung.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật