Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Khám phá xem câu chuyện Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công và điềm báo giấc mơ này trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Chu Nguyên Chương đối thoại với Quan Công
Sinh: 21 tháng 10, 1328, Phượng Dương, Trừ Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Mất: 24 tháng 6, 1398, Nam Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Đầu đời Minh, Chu Nguyên Chương đã tu tạo 10 ngôi miếu ở Nam Kinh, riêng miếu Quan Công là chưa tu sửa.

Một đêm nọ, Chu Quan Chương mơ thấy Quan Công mặt đỏ áo xanh, tay cầm đại đao quỳ lạy nói:

- Thần là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ, bệ hạ xây miếu sao quên miếu của thần.

Chu Nguyên Chương nói:

- Khanh không có công với nước, không làm được.

Quan Công nói:

- Trong trận đánh Phiên Dương (thuộc tỉnh Giang Tây) thần đã cử 10 vạn âm binh giúp bệ hạ, sao lại nói là không có công?

Chu Nguên Chương gật đầu nói:

- Đúng.

Tỉnh dậy, Chu Nguên Chương lập tức hạ lệnh xây một ngôi miếu, trong ba ngày đã xong.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật