Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đáp giấc mơ Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký và điềm báo giấc mơ Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký
Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký

Lương thư có ghi chép:

Thời Nam Lương có Đào Hoằng Cảnh, người đất Đan Dương cao 7 thước 4 tấc, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng, mi xanh, tai to.

Đào Hoằng Cảnh là người học hành tài giỏi hơn người, về sau từ quan về ẩn cư tại núi sâu.

Ông đã theo sư phụ Tôn Du Nhạc người Đông Dương học binh pháp. Đào Hoằng Cảnh là người khiêm tốn, tử tế với mọi người là người hiền thời Nam Tề.

Lúc bấy giờ Nghi đô vương Tiên Kiên bị Chinh Đế sát hại, đêm đó Đào Hoằng Cảnh nằm mơ thấy Tiên Kiên đến từ biệt, vì thế Đào Hoằng Cảnh có dịp liên hệ với Tiên Kiên thăm hỏi được việc dưới âm nên biết được nhiều chuyện bí mật kỳ lạ, ông đã soạn ra bộ sách Mộng ký.

Đào Hoằng Cảnh lại nằm mơ thấy phật tổ ban cho “Bồ đề ký” và mệnh danh là Thắng lực Bồ tát. Thế rồi Đào Hoằng Cảnh đến A Dục Vương tháp cắt tóc xuất gia đi tu, đắc đạo sống đến 85 tuổi.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật