Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Doãn Thao nằm mơ

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Doãn Thao nằm mơ tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Doãn Thao nằm mơ và xem điềm báo giấc mơ Doãn Thao nằm mơ trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Theo sách Linh nghiệm ký: Doãn Thao người huyện Thiệu Hưng, trước khi lên kinh thành ứng thi đã ăn chay niệm phật, lên núi Thất Khúc cầu xin thần linh phù hộ. Đêm ấy Doãn Thao nằm mộng được thần báo:

- Ta đã xếp cho anh được đỗ đầu bảng.

Năm sau quả đúng như vậy, Doãn Thao cảm kích, đem câu chuyện giấc mơ khắc lên đá.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật