Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Giấc mơ của Hoàng Bình

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ của Hoàng Bình tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Giấc mơ của Hoàng Bình và xem điềm báo giấc mơ Giấc mơ của Hoàng Bình trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Một hôm Hoàng Bình đến hỏi sách Chẩm:

- Tối qua tôi nằm mơ thấy ngựa múa trong nhà, có hơn 10 người vỗ tay khen ngựa. Như thế là điềm gì?

Sách Chẩm phân tích:

- Ngựa là Hỏa. Vỗ tay khen ngựa tức là cầu xin lửa. Mọi người phải cứu hỏa đấy!

Quả nhiên Hoàng Bình chưa kịp trở về thì nhà đã bốc cháy.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật