Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Giấc mơ của Sách Thỏa

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ của Sách Thỏa tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Giấc mơ của Sách Thỏa và xem điềm báo giấc mơ Giấc mơ của Sách Thỏa trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Sách Thỏa nằm mơ thấy phía đông nhà có 2 chồng sách, chồng sách lớn hư, chồng sách nhỏ có đề chữ và để trong túi. Một chồng đặt ở trước, một chông đặt sau. Sách Thỏa không phân tích được nội dung của giấc mơ bèn đi hỏi sách Chẩm, Sách Chẩm phân tích:

- Chồng sách lớn đã nát, sắp đưa đi chôn. Chông sách nhỏ có đề chữ trích. Chồng đã hư hỏng đặt trước là gặp điềm dữ trước, chồng đặt ở sau là lưng, là gặp dữ sau lưng. Nhà của cha Sách Thỏa nằm ở phía đông.

Ba ngày sau đúng như lời Chẩm đoán, cha Sách Thỏa gặp điều hung dữ.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật