Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đáp giấc mơ Giấc mơ kỳ lạ và điềm báo giấc mơ Giấc mơ kỳ lạ trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Hậu Hán Thư có ghi chép:

Đời Đông Hán, vợ của quan Thái thú là Vũ Uy có mang, đêm ngủ nằm mơ thấy mình mang đai áo của chồng nhảy lên thành ca hát.

Có người đoán: “Thế nào cũng sinh con trai, làm việc nước được lên vọng lâu của thành”.

Quả nhiên bà sinh đứa con trai, sau này cũng như cha, làm thái thú. Nhưng Vũ Uy vì giết quan Trấn thủ thành Kinh Châu nên bị quân trong phủ thành quây kín, sợ bị nhục nên đã tự sát. Giấc mơ ứng nghiệm.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật