Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đoán giấc mơ Mơ thấy đầu bò máu chảy và điềm báo ý nghĩa giấc mộng Mơ thấy đầu bò máu chảy trong sử sách và theo phương pháp phân tích ngược lại giấc mơ! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Sách Tam quốc chí – Thục thư có ghi câu chuyện Tưởng Uyển nằm mơ thấy đầu bò chảy máu, cho là điềm rất dữ. Tưởng Uyển nhờ nhà giải mộng là Triệu Trực, Triệu Trực đã dùng phương pháp “phản lại” để trả lời cho Tưởng Uyển.
Ông thấy máu, việc đã rõ. Sừng bò hợp với mũi thành chữ “công”, ông sẽ làm quan đến tước Công.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật