Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Mơ thấy được thăng quan tiến chức

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy được thăng quan tiến chức tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Mơ thấy được thăng quan tiến chức và điềm báo giấc mơ Mơ thấy được thăng quan tiến chức trong lịch sử chúng ta! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Ngưu Hy Tế làm quan Ngự sử nước Thục, tài văn chương hơn người. Lúc còn trẻ ông khồn ra khỏi học viện, học để thi thố tài năng. Một lần ông nằm mơ thấy có người nói:

Lang quân chưa có khoa danh, 45 tuổi mới có lộc quan.

Ngưu Hy Tế thức giấc thấy rất lạ lùng. Về sau gặp buổi loạn lạc ông đến nước Thục ở nhờ ông chú là Ngưu Kiều. Ông vốn thẳng tính, luôn phê phán ông chú rượu chè bê tha.

Trôi nổi hết nơi này đến noi khác, 10 năm mà cuộc sông của Ngưu vẫn không có gì thay đổi. Mãi sau này ông mới được bổ dùng làm Đại phu Ngự sử. Giấc mơ thật linh nghiệm.

(Thành Đô ký chép)

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật