Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Mơ thấy voi

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Mơ thấy voi tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đáp giấc mơ Mơ thấy voi và điềm báo giấc mơ Mơ thấy voi trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Tấn Thư có ghi chép:

Trương Mậu đời Tấn lúc còn trẻ, nằm mơ thấy một con voi rất to. Ông đến hỏi Vạn Thôi nhờ đoán giải giấc mơ, Vạn Thôi nói:

- Ông sẽ là quan đứng đầu một quận lớn, nhưng kết cục chẳng làm được việc gì.

Trương Mậu hỏi Vạn Thôi:

- Tại sao thế?

Vạn Thôi trả lời:

- Voi là một loại thú lớn, tức là ông là người đứng đầu một quận. Con voi gặp nạn, bị người muốn lấy ngà sát hại, ông cũng thế.

Cuộc đời Trương Mậu đúng như lời Vạn Thôi.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật