Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Nằm mơ thấy tụng kinh

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Nằm mơ thấy tụng kinh tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đáp giấc mơ Nằm mơ thấy tụng kinh và điềm báo giấc mơ Nằm mơ thấy tụng kinh trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Tống thư có ghi chép:

Đời Tống – Nam triều có Vương Huyền Mạc làm tướng ở Ninh Sóc – Thái Nguyên. Ông đem quân lên phương Bắc để chinh phạt, bị thất bại, quân lính tan tác. Chủ tướng chiếu quân pháp đem chém đầu.

Đêm trước khi bị xử trảm Huyền Mạc nằm mơ thấy có người báo cho biết:

- Cứ tụng kinh Quan Âm một nghìn lần tai họa sẽ tránh được.

Huyền Mạc tỉnh dậy cứ theo lời người trong giấc mơ mà tụng kinh lúc sắp bị chém đầu vẫn không ngừng.

Đúng lúc đó bỗng nhiên có lệnh trên ban xuống ngừng xử trảm.

Sau đó không lâu Huyền Mạc đã lập công chuộc tội.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật