Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Phật Quan Âm báo mộng

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Phật Quan Âm báo mộng tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Câu chuyện giải đáp giấc mơ Phật Quan Âm báo mộng và điềm báo giấc mơ này trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Khám phá giấc mơ Phật Quan Âm báo mộng
Khám phá giấc mơ Phật Quan Âm báo mộng

Giả sử đại quan có ghi chép:

Năm Gia Tĩnh đời Minh, Kinh Vương nằm mơ thấy có người nói với ông:

Vá quần áo cho ta, ta sẽ phù hộ cho con cháu của nhà ngươi.

Kinh Vương nói:

- Người là ai?

Người kia nói:

- Hãy mở mắt ra mà nhìn, vểnh tai lên mà nghe sẽ biết!

Khi Kinh Vương tỉnh dậy không biết như vậy có ý nghĩa gì?

Một hôm nhìn bức họa thấy hình Phật Quan Âm, Kinh Vương hiểu được lời nói: “mở mắt mà nhìn, vểnh tai mà nghe”.

Phủ Kinh Vương ở cạnh Quan Âm các, nhìn sang thì thấy Quan Âm các cột bị gãy, tượng bị gió mưa làm cho rơi xuống, Kinh Vương liền ra lệnh cho binh lính tu sửa, lập bia thờ.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật