Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Rùa báo ơn trong giấc mơ

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Rùa báo ơn trong giấc mơ tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Tìm hiểu giấc mơ Rùa báo ơn trong giấc mơ và điềm báo giấc mơ này trong sử sách! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Khám phá giấc mơ Rùa báo ơn trong giấc mơ
Khám phá giấc mơ Rùa báo ơn trong giấc mơ

Hồ Hải tân văn tiền tập có ghi chép:

Đời Nguyên, ở An Phúc Châu có một vị tăng chưa xuất gia, thấy giữa ngực rùa đá trước cửa miếu có một búi cỏ, bèn nói:

- Để búi cỏ làm gì, chờ ta tìm lửa đốt sạch hộ ngươi.

Đêm đó vị tăng nằm mơ thấy rùa đá bảo ông:

- Bên ngoài sân là một con sông lớn, có một vực sâu, Long Vương ở đó. Tôi là quan nhỏ, thủ hạ của Long Vương. Trên bàn của Long Vương có Cảm Long Kinh và Cảm Long Xích, đợi đến mai tôi sẽ lấy trộm cho ông mượn để đền ơn ông đã giúp tôi đốt nhúm cỏ trước ngực.

Qủa nhiên, hôm sau vị tăng nọ được rùa đá cho kinh sách và thước.

Vị tăng học kinh sách biết phép thần xem đất cát rất giỏi, được gọi là thần tăng.

Phân tích chi tiết giấc mơ của bạn

Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật