Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Sách Sung nằm mơ thấy quan tài

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Sách Sung nằm mơ thấy quan tài tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải mã giấc mơ Sách Sung nằm mơ thấy quan tài và xem điềm báo giấc mơ Sách Sung nằm mơ thấy quan tài trong lịch sử nhân loại và cách phân tích hình tượng giấc mơ này! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Sách Sung nằm mơ thấy hai cái quan tài rơi ngay trước mặt, đến hỏi sách Chẩm. Chẩm giải thích:

- Quan tài là quan chức, có người đang tiến cử ông với triều đình. Hai cái quan tài là hai lần thăng quan.

Sau đó bỗng nhiên có Tư Đỗ Vương Mậu là người giúp việc riêng của Thái thú tiến cử Sách Sung với quan Thái thú cho nhận chức Công tào, sau thăng lên Hiếu liêm.

Cách phân tích nội dung giấc mơ của Sách Sung chứng tỏ tài đoán mộng của Sách Chẩm, đồng thời cho thấy phương pháp phá dịch phải kết hợp với nhiều phương pháp như trắc tự và suy luận.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật