Phổ biến

Lô đề

[Câu chuyện] - Tô Hiệp nằm mơ thấy chuyện buồn rầu

Bạn đang xem giải mã giấc mơ [Câu chuyện] - Tô Hiệp nằm mơ thấy chuyện buồn rầu tại GiaiMaGiacMo.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Giải đoán giấc mơ Tô Hiệp nằm mơ thấy chuyện buồn rầu và điềm báo ý nghĩa giấc mộng Tô Hiệp nằm mơ thấy chuyện buồn rầu trong sử sách và theo phương pháp phân tích ngược lại giấc mơ! . Cùng giải mộng nhiều giấc mơ hơn nữa tại Giải Mã Giấc Mơ...

Tô hiệp sống vào đời Thục, nhà nghèo ham học đậu tiến sỹ, văn thơ tao nha. Trước ngày đi thi, Tô hiệp đến xin trọ ở chùa Thánh Thọ, đêm ngủ nằm mơ thấy trên bức rèm treo có cuốn sách ngoài bìa viết chữ “sầu”, đằng sau có một vật bí mật.

Thức giấc, Tô hiệp lo lắng tìm đến nhà giải mộng đương thời là Chu Thế Minh nhờ đoán giải. Chu Thế Minh bảo:

- Điềm báo trước việc tốt đẹp.

Chữ “sầu” không phải không vui mà là bình an. Có đồ vật tự nhiên rơi từ trên không xuống báo ông là con cháu của người quân tử, có thể làm quan lớn.

Năm đó quả nhiên Tô hiệp thi đậu, nhận chức Lang trung, lại nằm mơ thấy đi vào phủ lớn, giúp việc cho quan trên, có uy thế lớn, ăn nói giao thiệp rộng, được làm chức Tào Quảng Đô.

Thức giấc ông thấy mình vẫn cầm tập sách trong tay. Sau đó ông không ở Quảng Đô mà quay về triều làm quan ở vùng Hoài, Nhữ và Lạc. Năm năm sau con của Tô hiệp là Dịch Giản đỗ Trạng nguyên ra làm quan. Tô hiệp tuổi cao qua đời. Dịch Giản tham dự triều chính, đời sau con cháu đêu làm quan vinh hiển.

Câu chuyện Tô hiệp nằm mơ được Chu Thế Minh phân tích nội dung theo phương pháp ngược lại.

Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
Đăng ký giải mộng & dự đoán giấc mơ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Mới cập nhật