Phổ biến

Lô đề

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giải Thích Trực Tiếp. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ
[Câu chuyện] - Tập Thậm được thơ

[Câu chuyện] - Tập Thậm được thơ

Tập Thậm giữ chức quan hàm Lang trung nên còn được gọi là Tập Lang trung, người Nhuận Châu. Lúc còn là học trò lên kinh đô dự thi, Tập Thậm ...
[Câu chuyện] - Lưu Đàn đổi tên

[Câu chuyện] - Lưu Đàn đổi tên

Lưu Đàn là Viên ngoại lang nước Thục, vốn tên là Thẩm Nghĩa, một lần nằm mơ thấy có người dẫn đến bên cây đàn hương, bảo: “Trèo lên nhanh!”....
[Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa

[Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa

Lúc còn nhỏ, Trương Thốc nằm mơ thấy một con chim lớn lông màu tím (một trong năm màu sắc quý) đến đậu trước sân, Trương Thốc báo cho ông nộ...
[Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày

[Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày

Đầu đời Tấn, Tấn đem quân phạt Ngô, lúc công dồn phá thành bỗng phát hiện trong quan không có Giả Sung. Lúc đó Đô đốc Chu Cần đang ngủ giữa ...
Mới cập nhật