Browsing "Older Posts"

Browsing Category "Tượng"
  • Giải mã giấc mơ thấy Tượng & ngủ mơ thấy Tượng nữ thần

    By Nhà Phù Thủy → Thứ Bảy, tháng 7 18, 2015
    Theo giải mã giấc mơ thấy tượng, nếu bạn thấy những người bạn biết là bức tượng trong giấc mơ của bạn, thì giấc mơ này tượng trưng cho một sự thiếu liên lạc với người đó. Bạn cảm thấy rằng mối quan hệ hiện tại của hai người không linh hoạt, không nhượng bộ hoặc chẳng đi đi đến đâu. Ngoài ra, mơ thấy tượng có thể đại diện cho một người bạn lý tưởng hóa và ngưỡng mộ. Bạn đang đưa một người vào lòng của mình. Có lẽ những giấc mơ tương tự niềm tự hào khắc hình bóng vào trong tim vậy.

    Mơ thấy tượng trong giấc mơ có ý nghĩa gì?
    Mơ thấy tượng trong giấc mơ có ý nghĩa gì?