Phổ biến

Lô đề

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiêu Biểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ
[Câu chuyện] - Mơ thấy cáo trắng 9 đuôi

[Câu chuyện] - Mơ thấy cáo trắng 9 đuôi

Sách Ngô Việt Xuân Thu viết: Ba mươi tuổi rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa lấy vợ. Sợ muộn sẽ vi phạm luật tế lễ ông nói: Nếu tôi lấy vợ sẽ mơ thấy...
[Câu chuyện] - Lưu Bang là giống con Rồng

[Câu chuyện] - Lưu Bang là giống con Rồng

Sử ký có ghi: mẹ Lưu Bang nghỉ cạnh đầm lớn, thiếp ngủ nằm mơ thấy trời sấm sét, mua to, chớp sáng, giao long phủ lên người, sau có mang sin...
[Câu chuyện] - Mơ thấy cành lan

[Câu chuyện] - Mơ thấy cành lan

Tả truyện chép: “Thời Xuân Thu, thiếp yêu của Trịnh Văn Công là Yến Cơ, nằm mơ thấy sứ giả nhà trời cho lan, có mang sinh ra Trịnh Mục Công....
[Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi rồng xanh

[Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi rồng xanh

Cũng  sách Nam Tề thư chép: Năm 17 tuổi Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy mình cưỡi rồng xanh đuổi theo mặt trời, đến khi mặt trời lặn khuất sau ...
[Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ

[Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ

Hậu Hán Thư có ghi chép: Đời Đông Hán, vợ của quan Thái thú là Vũ Uy có mang, đêm ngủ nằm mơ thấy mình mang đai áo của chồng nhảy lên thàn...
[Câu chuyện] - Báo tang từ nghìn dặm

[Câu chuyện] - Báo tang từ nghìn dặm

Thời Đông Hán có người tên là Phạm Thức, người ở Kim Hương – Sơn Dương, khi còn là Thái học sinh kết bạn với Trương Chiêu ở Nhữ Nam. Có lầ...
[Câu chuyện] - Mơ thấy voi

[Câu chuyện] - Mơ thấy voi

Tấn Thư có ghi chép: Trương Mậu đời Tấn lúc còn trẻ, nằm mơ thấy một con voi rất to. Ông đến hỏi Vạn Thôi nhờ đoán giải giấc mơ, Vạn Thôi ...
[Câu chuyện] - Nằm mơ thấy tụng kinh

[Câu chuyện] - Nằm mơ thấy tụng kinh

Tống thư có ghi chép: Đời Tống – Nam triều có Vương Huyền Mạc làm tướng ở Ninh Sóc – Thái Nguyên. Ông đem quân lên phương Bắc để chinh phạ...

[Câu chuyện] - Ban thưởng cho người trong mơ

Đường Minh Tông Theo Ngũ đại sử, sau khi Đường Minh Tông lên ngôi đêm đó đã nằm mơ thấy có người dáng hình thanh tú như đã quen biết, ô...
Mới cập nhật